Jiráskova 222/18, 602 00 Brno

+420-602666650 info@rowood.cz

GDPR – Interakce

Umístili jsme základní interakce mezi Správcem, Zpracovatelem, Subjektem údajů a Dozorovým úřadmem do diagramu.

Diagram jsme popsali obecně i konkrétním případem.

Dokument ve formátu PDF si můžete stáhnout zde: GDPR Interakce

ROWOOD & Co. | Bc. Václav Matyasko